Obaveštavamo sve zainteresovane da će se III (treći) redovni nadzor trećeg ciklusa FSC™ sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” održati u periodu od 23. do 25. marta 2021. godine prema planu sertifikacionog tela SGS Beograd d.o.o. koji će biti naknadno utvrđen.