JP“Vojvodinašume“, ŠG „Novi Sad“ je, u saradnji sa  Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Fondacijom „Deci na dar“ i uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu životne sredine, u septembru ove godine, a povodom Dana Dunava 2011. organizovalo kreativno-edukativnu radionicu za decu školskog uzrasta u zaštićenom prirodnom dobru SRP „Koviljsko- petrovaradinski rit“. Cilj ove radionice je podizanje svesti dece o važnosti očuvanja neprocenjivog prirodnog resursa – reke Dunav, kao i svih reka u Srbiji.

Obeležavanju Dana Dunava 2011. prisustvovala je Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka D. Sremački. Dan Dunava je proslava za čistiju i bezbedniju reku,  nastala zahvaljujući međunarodnoj saradnji, koja traje već 17 godina i tim povodom na rečnim obalama organizuju se velike proslave, javna okupljanja, zabavni i edukativni događaji. Dan Dunava jača našu „solidarnost za Dunav“ i ističe da, uprkos različitim kulturama i istoriji, delimo odgovornost i želju prema zaštiti ovog dragocenog resursa.

Iako se zvanično Dan Dunava obeležava 29. juna, aktivnosti u okviru kampanje obeležavanja ovog dana realizuju se tokom cele godine. U 2011. godini, kampanja se odvija u 14
zemalja, pod sloganom „Aktivni za reke“. Nacionalni koordinator svih aktivnosti pri ICPDR-u (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav) za Srbiju je Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i  vodoprivrede, Republička direkcija za vode.

Cilj obeležavanja Dana Dunava je podizanje svesti dece o važnosti očuvanja Dunava za život i budućnost preko 80 miliona ljudi koji žive u njegovom slivu, dok je namera organizatora da u Koviljsko- petrovaradinskom ritu deca osete čaroliju prirode ritskog kompleksa i saznaju kako dolazi do zagađenja, kao i to šta treba učiniti da se zagađenje smanji.

Osnovna ideja je da se kroz kreativno-edukativne radionice pomogne deci da uvide značaj prirodnog resursa – vode Dunava, važnog za opstanak ekosistema kojem i mi pripadamo.

Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka D. Sremački je, obraćajući se deci, poručila da je neophodno očuvati prirodne vrednosti, kojima pripadaju i reke. Ona  je rekla da je obaveza da se deci, kroz ovakve projekte, prenesu znanja odraslih, da se upoznaju sa prirodnim vrednostima i  da im se skrene pažnja na to da je čovek sastavni i neraskidivi deo  prirode. Podsekretar Slobodan Puzović je istakao da je Koviljsko-petrovaradinski rit plavna zona Dunava, a da se zajedno sa JP „Vojvodinašume“, Mesnom zajednicom Kovilj, manastirom Kovilj, kao i mnogim saradnicima iz nevladinog sektora, razvija dugoročni projekat, koji se tiče oplemenjivanja ovog prostora. Izgrađena je učionica na otvorenom, postavljene su informativne table i klupe, a ono na  čemu se sada radi, a što će do jeseni biti završeno je revitalizacija, odnosno sanacija ovih dunavaca koji su se zamuljili. Potrebno je da se mulj izvadi iz depresija i da bude omogućeno da turistički brodići  i čamci plove dunavcima. Važno je sačuvati plavne zone reka, jer i reke tako lakše preživljavaju. Močvare i ritovi su prečišćivači reka, jer se tu ribe mreste, buja živi svet, a kada se reka izlije u plavnu zonu, kada se ta voda vrati u reku, ona je mnogo kvalitetnija i čistija, istakao je Puzović. Ispred JP“Vojvodinašume“, ŠG“Novi Sad“ skup je pozdravila dipl.biolog Aleksandra Vujasinović koja je prisutne  upoznala sa temeljnim vrednostima ovog zaštićenog područja kao i ulozi i aktivnostima upravljača.