Partnerske organizacije u projektu Integracija lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima na primeru SRP“Gornje Podunavlje“ koji se finansira iz sredstava Parkova Dinarida – JP „Vojvodinašume“, UG „Podunav“ Bački Monoštor i HKPD „Silvije Strahimir Kranjčević“ Bački Breg, u nedelju, 11. jula, organizovale su aktivnosti otvorene za lokalno stanovništvo i sve zainteresovane povodom obeležavanja 20. rođendana Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ i Dana UNESCO Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“.

Proslava je započela šetnjom Šetnom stazom „Štrbac“ u Bačkom Monoštoru, uz uvodnu reč Radmile Šakić Peurača iz Vojvodinašuma i Zdenke Mitić iz UG“Podunav“. Lagana šetnja za 40 –tak gostiju završena je prigodnim programom – koncertom u šumi na bari Semenjača, koji je izveo Vokalni ansambl „Musica Viva“ iz Sombora. Nakon divnog koncerta na bari i osveženja najuporniji šetači nastavili su šetnju do bare Šarkanj i tako ukupno prešli 10 kilometara. Obe bare su lokaliteti na kojima su u proteklih deset godina izvršeni projekti restauracije staništa u saradnji sa WWF-om i Coca Cola Company.

Ceo događaj je deo projekta Integracija lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima na primeru SRP “Gornje Podunavlje“. Ciljevi projekta su poboljšanje upravljanja zaštićenim područjem uspostavljanjem intenzivnije saradnje sa lokalnom zajednicom i proširivanjem spektra usluga zaštićenog područja podizanjem kapaciteta dizajniranih za osetljive grupe, uključivanje lokalne zajednice i zainteresovanih strana u proces upravljanja zaštićenim područjem,  podizanje svesti lokalne zajednice o značaju zaštićenog područja i usluga ekosistema, omogućavanje korišćenja i pristupa zaštićenom području i centru za posetioce pripadnicima ranjivih grupa, pružanje kvalitetnih sadržaja u zaštićenom području, namenjenih ranjivim grupama – mladima, deci, ženama, osobama sa invaliditetom, edukacija lokalne zajednice i šire javnosti o značaju očuvanja prirode i zaštićenih područja, radi ublažavanja posledica klimatskih promena, kao jednog od faktora poremećenih bioloških odnosa i pojave pandemije.