WWF (Svetski fond za prirodu) zajedno sa svojim partnerima obeležio je Dan „еvropskog Amazona” zajedničkim skokom nekoliko hiljada ljudi u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Austriji. Širom budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ simboličnim skokom u reke pokazan je značaj inicijative za čiste reke i zdrave rečne ekosisteme.

a

„Verujem da prirodne vrednosti reka Dunava, Drave i  Mure imaju veliki potencijal da približe zemlje koje rezervat biosfere obuhvata, a čija zaštita zahteva veliku lokalnu podršku i angažovanje ljudi u svim zemljama u kojima se proteže rezervat.  Rečni ekosistemi kojim će se upravljati na održiv način doprineće i ekonomskom razvoju regiona. Takođe, smatram da je, sada već tradicionalni, Veliki skok odlična inicijativa koja pruža ljudima nova saznanja o značaju reka, kao i da oživljava prirodnu vezu između nas i reka”, izjavila je Duška Dimović, direktorka WWF programa u Srbiji i podsetila da je duž Dunava u poslednjih 150 godina uništeno 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.

b

Poznat kao „evropski Amazon“, budući UNESCO prekogranični rezervat biosfere kojim će zajedno upravljati države Srbija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Austrija, postaće prvo  zaštićeno područje u svetu koje obuvata pet zemalja i najveće u Evropi. Na ovom području reke Mura, Drava i Dunav formiraju 700 kilometara dug zeleni pojas koji će se sastojati od preko 13 zaštićenih područja koja povezuju skoro milion hektara jednog od najvažnijih rečnih sistema u Evropi.

c

Dan „evropskog Amazona“ obeležava se od 2013. godine, a sam datum, 14. jul, izabran je u spomen na Martina Šnajdera Jakobija iz organizacije EuroNatur, začetnika ideje o prekograničnom rezervatu biosfere. Dan posvećen prirodi i ljudima budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ obeležen je nizom edukativnih i sportskih aktivnosti u Somboru na Velikom bačkom kanalu, a najmlađi posetioci imali su priliku da učestvuju u edukativnim radionicama koje je WWF pripremio za njih.