U Kupinovu je u prostorijama Etnokuće 04. decembra u susret Svetskom danu volontera održan sastanak povodom obeležavanja dvadestogodišnjice volonterskog istraživačkog rada na Obedskoj bari u kojoj učestvuju Mladi istraživači Srbije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i opština Pećinci uz veliku podršku Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ koja je upravljač Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“.

Glavna tema i cilj okupljanja bilo je predstavljanje ostvarenih rezultata dosadašnjih aktivnosti Mladih istraživača Srbije na području Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, kao i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti kojima bi se razvili budući programi na Obeskoj bari. Nakon pozdravne reči Tanje Petrović, izvršnog direktora Mladih istraživača Srbije, i prezentacije Bojana Beronje, koordinatora za međunarodnu razmenu volontera, svi učesnici su izneli svoje planove za očuvanje eko sistema Obedske bare, ali i njegovu promociju, kao i planove za razvoj turizma u ovom delu pećinačke opštine.

Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, istakao je da je u planu izgradnja vizitorskih centara i predstavljanje plana upravljanja za Obedsku baru kao potencijalno „Natura 2000“područja. Takođe je u palnu i organizovanje prekograničnih projekata u području sliva reke Save.

„Uz saradnju Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode nastojimo da Specijalni rezervat prirode Obedsku baru promovišemo na dobar način, ali na prvom mestu da ga kroz savremeno upravljanje zaštitimo i unapredimo. Veoma važan segment upravljanja Rezervatom čine i zaposleni koji kroz edukaciju, projekte i usavršavanje  uvode savremene metode upravljanja zaštićenim područjem“, rekla je prisutnima Ivana Lozjanin, samostalni referent za zaštićena područja i životnu sredinu ŠG “Sremska Mitrovica”.