Kao jedan od zaključaka okruglog stola „Ko to tamo seče“ posvećenog Subotičkim šumama održanog 05. 10. 2021. godine u Infostud habu Subotica u organizaciji portala subotičke.rs, realizovan je 06. 11. 2021. godine zajednički obilazak terena, tj. delova šumskih sastojina u GJ „Subotičke šume“ na kojima su radovi na obnovi šuma u toku i onih na kojima je obnova već sprovedena, od strane zainteresovanih građana Subotice, predstavnika Građanske inicijative „Zaštitimo šume Subotice“ i predstavnika JP „Vojvodinašume“ (ŠTA JE POKAZAO OBILAZAK ŠUME Stabla obeležena crvenim tačkama nisu predviđena za seču (VIDEO) (suboticke.rs)). Tokom obilaska terena, dati su odgovori na sva postavljena pitanja koja su se ticala aktivnosti JP „Vojvodinašume“ na terenu u proteklom periodu i dogovoren je zajednički pristup rešavanju svih problema u budućnosti.

JP „Vojvodinašume“ će i u narednom periodu izlaziti u susret zainteresovanim stranama i interesnim grupama Subotice u vezi pitanja koja se tiču Subotičkih šuma, kako bi sve sumnje u profesionalan odnos JP „Vojvodinašume“ prema poslu bile otklonjene na vreme u korist, kako  građana Subotice, tako i samih Subotičkih šuma.