Obilazak područja Koviljskog rita i Deliblatske peščare

Obilazak područja Koviljskog rita i Deliblatske peščare

2006-11-28T00:00:00+00:00новембар 28th, 2006|

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije – radne jedinice iz Novog Sada, Pokrajinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Staraoca SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ – JP Vojvodinašume, uz pratnju inspektora za zaštitu životne sredine, obišli su lokalitete u severozapadnom delu Koviljskog rita sa ciljem provere realizacije radova na sanaciji i revitalizaciji vlažnih livada u okviru projekta „Ekološka restauracija vlažnih staništa na lokalitetu Kurjačka greda u SRP Koviljsko-petrovaradinski rit 2006-2010“, koji finansira Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

05.12.2006.

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije – radne jedinice iz Novog Sada, Pokrajinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Staraoca SRP „Deliblatska peščara“ – JP Vojvodinašume, uz pratnju inspektora za zaštitu životne sredine, obišli su lokalitet Korn u SRP “Deliblatska peščara“ u cilju provere realizacije, odnosno finalizacije radova u okviru projekta sanacije i revitalizacije obraslih stepskih staništa, koji finansira Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.