Dana 01.02.2012. godine predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog  planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu  prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima JP “Vojvodinašume” i austrijskim konsultantima na Tvining projektu SR07-IB-EN-02 „Jačanje administrativnih kapaciteta zaštićenih područja u Srbiji – Natura 2000” posetili su Specijalni rezervat prirode “Obedska bara” na području ŠG “Sremska Mitrovica”, ŠU “Kupinovo”.

Cilj navedenog projekta je uspostavljanje i razvoj ekološke mreže NATURA 2000 u Republici Srbiji, kao i poboljšanje očuvanja zaštićenih vrsta i njihovih staništa u Srbiji, podizanje svesti o zaštiti  prirodnog nasleđa Srbije i povećanje kapaciteta za primenu zakonskih standarda u zaštiti prirode. Deo projekta u koji je uključeno JP “Vojvodinašume”  podrazumeva izradu pilot plana upravljanja za  potencijalno Natura 2000 područje SRP “Obedska bara”.

Poseta specijalnom rezervatu je obuhvatila obilazak najznačajnijih lokacija na području Obedske bare uključujući kružnu edukativnu stazu, vlažne livade majke Angeline, vlažne livade Kupinika i Širine.