U sklopu poslovne saradnje dva preduzeća u poslovnim prostorijama preduzeća “Agromehanika“-Novi Sad održana je dvodnevna obuka rukovalaca mašina,mehaničara i poslovođa održavanja mehanizacije iz više šumskih gazdinstava JP“Vojvodinašume“.

U poslednje tri godine nabavljeno je četrdesetak  novih traktora, forvardera i harvester, kao i veliki broj prikolica i ostalih priključnih mašina.

Strateško planiranje, nabavka i uvođenje modernih sredstava rada omogući će nam da uz stalno usavršavanje zaposlenih budemo i ostanemo moderan poslovni sistem, istakao je pomoćnik direktora za korišćenje šuma i mehanizaciju JP“Vojvodinašume“ Milenko Ilić.Savremena mehanizacija omogućiće da poslovi na uzgoju, zaštiti i korišćenju šuma budu olakšani,a moderni motori će pomoći da prirodu zaštitimo u skladu sa svetskim normama.