Na poligonu ŠU ’Kupinovo’ održana je 15.06.2006.godine obuka sekača JP ’Vojvodinašume’.Obuka je ovog puta bila namenjena sekačima koji su već učestvovali na nekom od proizvodnih takmičenja.

Praktični deo obuke na poligonu po disciplinama prikazali su učesnici narednog Svetskog prvenstva sekača koje će se održati u Estoniji.

kresanje grana

Cilj obuke je povećanje teoretskog i praktičnog znanja sekača o takmičarskim disciplinama,kako bi ista kasnije primenili prilikom svakodnevnog rada u šumi.

podsek stabla