Obuka stručnjaka J.P. Vojvodinašume za primenu GIS i GPS tehnologije

Od 30.01. do 02.02.2006.g. u Š.G. Sremska Mitrovica održana je obuka GIS i GPS tehnologije za šumarske inženjere Javnog preduzeća Vojvodinašume. Obuku su vodili dipl.ing. Ðorđe Cvetković, Š.G. Sremska Mitrovica i dipl.ing. Aleksandar Damnjanović, stručnjak za GIS tehnologije, Beograd. Obuci su prisustvovali inženjeri svih Šumskih gazdinstava Javnog preduzeća Vojvodinašume i to:

1. dipl.ing. Zoran Marjanović, Š.G. Novi Sad,2. dipl.ing. Bojan Tubić, Š.G. Novi Sad,3. dipl.ing. Snežana Kovač, Š.G. Pančevo,4. dipl.ing. Ranko Sarić, Š.G. Pančevo,5. dipl.ing. Siniša Golub, Š.G. Sombor,6. dipl.ing. Ognjen Ivošev, Š.G. Sombor,7. dipl.ing. Dragan Plavšić, Š.G. Sr.Mitrovica,  Š.U. Morović,8. dipl.ing. Željko Dobrić, Š.G. Sr.Mitrovica, Š.U. Višnjićevo,9. dipl.ing. Dejan Milivojević, Š.G. Sr.Mitrovica, Š.U. Klenak,10. dipl.ing. Ðorđe Lukač, Š.G. Sr.Mitrovica, Š.U. Kupinovo.

Učesnici seminara - uređivači iz gazdinstava preduzeća

Za četiri dana, koliko je obuka trajala, prikazan je ceo proces oko digitalizacije karata. Obuka je obuhvatala sledeće:- georefernciranje rasterske karte,- digitalizacija karte,- formiranje poligona odseka, odeljenja i GJ,- kreiranje interne baze podataka,- povezivanje projekta sa spoljnim bazama,- anotacije,- izrada tematskih karata,- analiza,- štampa,- rad sa GPS instrumentima,- prebacivanje podataka iz GPS-a u GIS projekat.

inž. Cvetković pojašnjava detalje na karti u WinGis-u

Polaznici su bili organizovani u pet ekipa po dvojica i za svaku ekipu je obezbeđen računar sa GIS software-om i po jedan GPS uređaj, kako bi samostalno radili. Takođe je za svaku ekipu obezbeđen manual u kome je obrađeno pređeno gradivo.Cilj obuke za Šumska gazdinstva Novi Sad, Sombor i Pančevo je da se inženjeri osposobe da samostalno digitalizuju sopstvene karte i primenjuju GPS tehnologiju u svojim gazdinstvima.Kako je Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica prošlo ovu fazu, cilj obuke je bio da se inženjeri šumskih uprava osposobe da koriste GIS i GPS tehnologiju u smislu pretraživanja podataka, pregled tematskih karata i njihovu analizu, štampu skica za izvođačke planove i teren i korišćenje GPS tehnologije.