U sklopu poslovno-tehničke saradnje sa preduzećem “Agropanonka MTZ Finke’’ – Novi Sad, zastupnikom traktora “Belarus“, organizovana je obuka radnika na održavanju mehanizacije(mehaničar, električar, poslovođa održavanja mehanizacije i dr.)

Pored prezentacije prodajnog  programa ovog preduzeća zaposleni iz JP“Vojvodinašume“ su imali priliku da vide kako se na montažnoj traci sklapa jedan od modela traktora koji je najviše i zastupljen u preduzeću-MTZ 820, ali i da od mehaničara koji tu rade dobiju praktične informacije o održavanju tog modela traktora.

Seminar je održan u prostorijama pogona za sklapanje traktora Belarus u Novom Sadu.