Dana 29.02.2012. u ŠU’’Bački Monoštor’’, ŠG’’Sombor’’ održao je seminar sa temom’’Krojenje drvnih sortimenata tvrdih lišćara.  Seminar je održan u sklopu saradnje JP’’Vojvodinašume’’ i  Šumarskog fakulteta Beograd, a predavač je bio dr Milorad Danilović šef katedre korišćenja šuma.