U realizaciji projekta pod nazivom „CAPACITY AND INSTITUTIONAL STRENGHTENING OF FORESTRY SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA“, koji je finansiran od strane Vlade Republike Slovačke, Slovak Aid, a osmislio ga je Nacionalni šumarski centar Zvolen-Slovačka, u Kaćkoj šumi, na oglednom dobru Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, 16. i 17. novembra je održana obuka za rad sa bazama podataka iz oblasti zaštite šuma i šumskog reproduktivnog materijala. Seminaru su pored predstavnika domaćina, prisustvovali i predstavnici iz našeg Preduzeća.

Obuci su prisustvovali zaposleni iz svih delova preduzeća koji su tokom dvodnevne obuke naučili proces instalacije dva nezavisna softverska paketa i obavimi procedure unosa podataka i pravljenja odgovarajućih izveštaja.

Tokom obukejavljali su se problemi prilikom same instalacije paketa na pojedinim računarima, što se manifestovalo blokiranjem aplikacije prilikom unosa podataka. Kolege iz Slovačke su evidentirale problem i radiće na njegovom rešavanju. Kolegama su takođe date sugestije za unapređenje korisničkog interfejsa za unos podataka koji bi korisniku omogućio lakše snalaženje tokom rada na aplikaciji.