Dana 13. marta 2012. godine u lovačkoj kući „Karakuša“ su se sastali uređivači iz svih šumskih gazdinstava javnog preduzeća „Vojvodinašume“. Povod za okupljanje je obuka u radu sa  kompjuterizovanim prečnicama Haglof Digitech Professional pri premeru stabala u inventuri šuma i razmena iskustava.

Obuku za rad sa kompjuterizovanim prečnicama je držao Ðorđe Cvetković iz ŠG  „Sremska Mitrovica“, a obuci su prisustvovali: Bojan Tubić iz direkcije JP „Vojvodinašume“, Toma Gutaši, Ana  Stefanović i Miljan Pekez iz ŠG „Banat“, Marko Marinković i Dušan Igić iz ŠG „Novi Sad“, Levente Čapo, Siniša Golub i Ðorđe Lutkić iz ŠG „Sombor“ i Dragan Plavšić, Ðorđe Lukač i Boris Bezenšek iz ŠG „Sremska Mitrovica“.

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ punih 10 godina, od 2002. godine upotrebljava kompjuterizovane prečnice u inventuri šuma, kao i u premeru stabala kod doznake stabala za seču. Od tada su  svih 25 gazdinskih jedinica sremskog šumskog područja (42000 ha) jednom premerene, a polovina i drugi put. Ovaj način prikupljanja podataka ima niz prednosti u odnosu na klasičan premer šuma.  Kao prvo, eliminiše se sistematska greška prepisivanja podataka. Kod klasičnog premera šuma greška može nastati prilikom očitavanja prečnika sa manuelne prečnice, kod upisivanja istog u manual i  kod prepisivanja podataka iz manuala u računar. U radu sa kompjuterizovanom prečnicom, prečnik se jednom memoriše i kao takav se direktno prenosi u program za obradu podataka. Pored toga,  prednosti su u smanjenju radne snage, ubrzanju posla, uvidu u obračunate  zapremine direktno na terenu, itd.

Na kraju obuke je prezentovan način inventure šuma u ŠG „Sremska Mitrovica“, a u neformalnom delu su prisutni razmenili iskustva iz svog rada u inventuri šuma.