Dana 11. 07. 2008. dobili smo od Snežane Milović, člana udruženja „Sloboda za životinje“, e-mail sledećeg sadržaja:

Posto tako na lep nacin prezentujete lovstvo sa tako divnim fotografijama,molim Vas da objasnite sta ste ucinili,tj.koliko ste se angazovali,kao lovci,osim sto ubijate,da edukujete poljoprivrednike,pa ako treba da idete sa njima u njive,i zasto nista se ne preduzimate u slucaju trovanja.

Ovakav odnos prema divljim zivotinjama je necuven,ovo obavestenje ici ce na sve meil adrese kako u zemlji tako i u inostranstvo.

S postovanjem,

Snezana Milovic

Radi objeketivnog informisanja članova udruženja i šire javnosti, dajemo sledeći odgovor:

JP Vojvodinašume gazduje državnim šumama u AP Vojvodina i vrši stručno tehničke poslove u privatnim šumama. Istovremeno, gazduje sa divljači u ukupno 14 lovišta koja su ustanovljena u državnim šumama.

Gazdovanje šumama i divljači obavlja se prema odredbama Zakona o šumama, Zakona o lovstvu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.Navedenim zakonima predviđen je i inspekcijski nadzor, kao i kaznene odredbe.

U lovištima koja se pretežno prostiru na poljoprivrednim površinama gazduju Lovački savez Srbije i Lovački savez Vojvodine preko lovačkih udruženja i lovačkih društava. I na ova lovišta i njihove korisnike odnosi se ista zakonska regulativa.

JP Vojvodinašume nema ingerencije u navedenim lovištima, ali visoko ceni i deli vašu brigu o životinjama, posebno o divljači. U tom smislu su Stručne službe ovog Preduzeća preduzimale, a to će činiti i ubuduće sve potrebne mere i aktivnosti da se sa divljači gazduje i postupa u skladu sa Zakonom o lovstvu (Sl.gl.R.Srbije Br.39/93, 44/93, 60/93, 101/2005) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

S poštovanjem,

Janjatović Gojko,

Pomoćnik Direktora za šumarstvo i lovstvo