U renoviranom objektu nastavno-naučne baze „Goč“, u periodu 12. do 14. novembra 2014. godine, u organizaciji Šumarskog fakulteta iz Beograda, održan je tradicionalni, 11. po redu, seminar iz planiranja gazdovanja šumama. Prvi dan seminara bio je posvećen problemima vezanim za gazdovanje raznodobnim šumama bukve.

Problematiku gazdovanja bukovim šumama učesnici su bili u prilici da i praktično sagledaju, s obzirom da je bio upriličen i terenski obilazak raznodobnih bukovih sastojina na Željinu.

Drugog dana seminara, održan je čitav niz prezentacija sa temama vezanim za adaptivno upravljanje. Adaptivno ili prilagodljivo upravljanje (adaptive management) kao koncept, predstavlja interaktivni proces donošenja optimalnih odluka u prisustvu neizvesnosti, sa ciljem smanjenja neizvesnosti tokom vremena putem sistema monitoringa. Kao takav, ovaj pristup je izuzetno značajan, imajući u vidu izloženost šuma nepredvidivim negativnim uticajima (suše, požari…).

Osim profesora Šumarskog fakulteta, svoja izlaganja imali su i predstavnici JP “Vojvodinašume”, Nacionalnog parka “Tara”, JP “Srbijašume”, kao i Nacionalnog parka “Kozara” iz Republike Srpske. U odnosu na ovu problematiku i drugog dana skupa je organizovan izlazak na teren i obilazak šuma Goča. Istog dana je i svečano otvorena spomen česma posvećena nekadašnjem profesoru Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dragomiru Milojkoviću.

Treći dan seminara bio je posvećen temama vezanim za simbologiju prilikom izrade tematskih karata u šumarstvu, gde su predstavnici JP “Vojvodinašume” i JP “Srbijašume” predstavili svoja iskustva i način rada i predložili određena rešenja. Svim učesnicima je  dodeljen sertifikat, a seminar je podržan i prisustvom i učešćem predstavnika Uprave za šume.