U Subotici je od 16. do 17.11.2023. god. održan 12. Seminar upravljača zaštićenih područja. Seminar je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine, Odsek za zaštićena područja, a domaćini su bili JP „Vojvodinašume“ i JP „Palić – Ludaš“.  Ovo je bio i prvi put da se seminar upravljača zaštićenih područja održava u Vojvodini. Seminar je okupio 190 učesnika i to predstavnike 40 upravljača zaštićenih područja sa teritorije cele Srbije, predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, republičkog i pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode kao i predstavnike nevladinih organizacija. Glavna tema skupa odnosila se na naknade za korišćenјe zaštićenih područja tj. analizu postojećeg stanјa kao i predloge i aktivnosti na naredni period.

Prisutnim predstavnicima upravljača zaštićenih područja, kao domaćin seminara najpre se obratio direktor JP „Vojvodinašume“, gosp. Roland Kokai, a zatim i gđa Marta Dobo, direktorica JP „Palić-Ludaš“. Direktor JP „Vojvodinašume“ je istakao da je JP ”Vojvodinašume“ najveći upravljač u AP Vojvodini. Na teritoriji Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin koja mu je poverena na gazdovanje, nalazi se ukupno 35 zaštićenih područja ukupne površine 88.211,88 ha. JP „Vojvodinašume“ je upravljač 16 zaštićenih područja na površini od 70.686,35 ha, a korisnik 19 zaštićenih područja na površini od 17.525,53 ha. U strogom režimu zaštite nalazi se ukupno 3.903,53 ha ili 3,0% od ukupne površine obraslog i neobraslog zemljišta JP “Vojvodinašume”.

JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin je upravljač 16 zaštićenih područja od kojih su 5 specijalnih rezervata prirode (Gornje Podunavlje, Obedska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit, Bagremara i Deliblatska peščara), 2 spomenika prirode i 9 zaštićenih područja proglašenih po pređašnjim zakonima između 1945. i 1991. god (7 strogih prirodnih rezervata i 2  prirodna spomenika). Preduzeće je korisnik šuma i šumskog zemljišta u okviru 19 zaštićenih područja.

Direktor JP „Vojvodinašume“ je skrenuo pažnju naglasivši koliko je kompleksno sagledavanje delikatnosti i važnosti objedinjavanja funkcija zaštite jednog zaštićenog područja sa funkcijama planskog i racionalnog korišćenja prirodnih bogatstava. Ovo naročito dolazi do izražaja kada se u obzir uzme činjenica da su za upravljanje zaštićenim područjima potrebna značajna finansijska sredstva i da JP „Vojvodinašume“ najveći deo finansiraju iz sopstvenih sredstava. Tako, sopstveno finansiranje ZP-a iznosi 85%, budžetska sredstva (republička i pokrajinska) čine 10% i ostali izvori finansiranja iznose 5%.

JP ,,Vojvodinašume“ na svojih 5 zaštićenih područja (najviše na G.Podunavlju, Koviljskom ritu i D.peščari) ima 1.200 obveznika (185 na Deliblatskoj peščari, 100 u Koviljskom ritu i 915 na Gornjem Podunavlju), od kojih je najveći broj fizičkih lica sa rezidencijalnim objektima (vikendice). Bez obzira na ovako veliki broj obveznika moramo naglasiti da su oni skoncentrisani u manjim prostornim celinama tj. vikend naseljima, a (srećom po prirodu) nema puno objekata za privrednu namenu (npr. dalekovodi, gasovodi, kanalska mreža i dr.) koji su u nadležnosti velikih korisnika područja. Bez obzira na ovako veliki broj obveznika naknada za korišćenje zaštićenih područja, JP ,,Vojvodinašume“ ostvaruje tek nešto više od 12 miliona dinara što pokriva oko 5% naših godišnjih troškova na upravljanju zaštićenim područjima.

Svakogodišnje okupljanje upravljača zaštićenih područja je više nego značajno u kontekstu razmene znanja i informacija, kao i primera dobre prakse, a takođe saradnja upravljača je ključna i za zastupanje njihovih zajedničkih interesa, što je pokazao i ovogodišnji seminar.

Skup je zvanično otvorila Sara Pavkov, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine. Ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine se obratio Gojko Palalić, pomoćnik pokrajinskog sekretara, ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode gđa. Željka Jeličić Marinković, a u ime  Zavoda za zaštitu prirode v.d. direktora gđa. Marina Šibalić.

Tokom petka je organizovana stručna ekskurzija obilaska SRP “Ludaško jezero” i PP “Palićko jezero”.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – Godišnji seminar upravljača zaštićenih područja, izjava na srpskom jeziku
https://www.youtube.com/watch?v=voSwTjmv1OQ

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – Godišnji seminar upravljača zaštićenih područja, izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/wJq8tdvyw8Q

Godišnji seminar upravljača zaštićenih područja dokumentarni zapis JP,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/MKJvJUBQAE8