U Vinkovcima je 30. 11. 2017. god. održan drugi Operativni sastanak partnera projekta FORRET na kome se dogovaralo o pripremi projektnih aktivnosti prve etape, uključujući prikupljanje podataka i izradu projektnih zadataka. Takođe, raspravljalo se i o pitanjima vezanim za završetak izrade Plana upravljanja projektom i Komunikacijskog plana, kao i o mogućnostima ubrzanja realizacije konkretnih aktivnosti.

Projekat FORRET, punog naziva „Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama“ / Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated Flood Risk, Environmental and Forestry Management je zajednički prekogranični projekat hrvatskih i srpskih institucija nadležnih za: upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava („Hrvatske vode“, JVP „Vode Vojvodine“), gazdovanje šumama (JP „Vojvodinašume“) i zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta (WWF Adria, Zagreb).

Hrvatske vode su vodeći partner na ovom projektu. Tokom sprovođenja projekta, uz projektne partnere, biće uključene i ostale nadležne nacionalne institucije obe države (predstavnici nadležnih tela i institucija zaduženih za vode, šume i zaštitu prirode) preko radnih tela projekta u cilju dobijanja optimalnih rešenja upravljanja prostorom iz delokruga projekta.

Uz glavni cilj projekta – smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa – merama tzv. „zelene infrastrukture“, među kojima bi bila i prekogranična šumska retenzija za rasterećenje velikih voda reke Save i unapređenjem sistema upravljanja rizicima od poplava osiguraće se i kvalitetnije gazdovanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanje biodiverziteta ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. Projektom je, između ostalog, planirano: izrada zajedničke baze podataka za vode, šume i zaštitu prirode, zajednički monitoring uz postavljanje dve nove vodomerne stanice po jedna sa svake strane granice, izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, izrada dve nacionalne studije gazdovanja šumskim resursima, izrada zajedničke studije biodiverziteta koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe države, kao i brojne druge aktivnosti.

Ukupna vrednost projekta je 1.626.842,24 EUR, a finansiraće se iz Programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014-2020. (85%) i sopstvenih sredstava projektnih partnera (15%). Trajanje projekta FORRET je 2,5 godine.