U cilju dobijanja Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 24. 01. 2014. godine u Somboru, organizovalo drugi sastanak zainteresovanih strana. Tema sastanka savetodavnog tela bila je izrada akcionog plana održivog turizma ovog specijalnog rezervata prirode i njegova implementacija u narednih pet godina.

Prisutni, koji su na prošlom Forumu bili upućeni u proces dobijanja Evropske povelje za održivi turizam, su svojim angažovanjem i posvećenosti ovoj problematici dali puni doprinos u izradi dokumentacije neophodne za ulazak u ovaj kompleksan sertifikacioni proces.