JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske su ove godine počeli da razvijaju zajednički sistem praćenja i zaštite ugroženih vrsta ptica i riba u okviru prekograničnog IPA projekta WILDCOND.

U okviru redovnih aktivnosti, 30. jula 2013. godine je u prostorijama Šumske uprave Bački Monoštor organizovan koordinacioni sastanak tima projekta WILDCOND. Pored predstavnika domaćina, sastanku su prisustvovali gosti iz mađarskog nacionalnog parka, Tibor Parrag i Šandor Köveri. Glavni cilj ovog okupljanja bio je obostrano upoznavanje sa rezultatima rada u drugom izveštajnom periodu.