Direktor Uprave za šume Perica Grbić posetio je u utorak, 3. juna 2014. godine Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. Direktorka preduzeća, Marta Takač je po dolasku gospodina Grbića održala sastanak u Šumskoj upravi Morović povodom načinjenih šteta usled poplava u onim delovima bosutskih i morovićkih šuma kojima gazduje JP Vojvodinašume. Precizne informacije o ovome će biti dobijene nakon totalnog povlačenja vode.

Nakon toga usledio je odlazak na teren i obilazak poplavljenih šumskih područja kako bi se napravio uvid u moguće štete nastale usled velikih poplava.

Tokom poplava pod vodom se našlo 50% šuma kojima gazduje Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, odnosno 22 hiljade hektara. Trenutno se zna da je podmladak hrasta lužnjaka u velikoj meri ugrožen i da je oko 6,5 km šumskih puteva uništeno. Ukoliko se voda zadrži duži vremenski period na mladim plantažama klonskih topola i tu će biti pričinjene velike štete.