Javno preduzeće Vojvodinašume ostvaruje dugogodišnju saradnju sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u oblasti rasadničke proizvodnje. U okviru istraživanja ožiljavanja zrelih-drvenastih reznica i primene mera zaštite u proizvodnji sadnica topola, postignuti su rezultati koje su stručnjaci Instituta prezentovali predstavnicima JP Vojvodinašume na jednodnevnom  seminaru, održanom u četvrtak, 12. februara 2015. godine u prostorijama Šumskog gazdinstva Novi Sad (RJ Mehanizacija-Begeč).

Dnevni red je realizovan kroz tri tematske celine. U prvoj je direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu prof. dr Saša Orlović održao uvodno predavanje, u kome je istakao značaj topole i u podizanju vetrozaštitnih pojaseva. Takođe je rekao, da nove sorte topole 182-81 (P. deltoides x P. x euramericana); PE 19-66 (P.d.); B-81 (P.d. x P.d.) i B-299 (P.d. x P.d.) imaju veoma dobre osobine koje ne treba zaboraviti kada se vrši izbor sorte za pošumljavanje.

Dr Branislav Kovačević, je u svojoj prezentaciji „Osnove ožiljavanja zrelih – drvenastih reznica crnih topola“, u drugoj tematskoj celini, na jasan i slikovit način podsetio da je ožiljavanje zrelih reznica osnov razvoja topolarstva. Od vremena izrade i pobadanja reznica, njihovog kvaliteta i vodno-vazdušnog režima u zemljištu zavisi uspeh ožiljavanja. U drugoj prezentaciji „Primena stimulatora ožiljavanja u rasadničkoj proizvodnji bele topole“, dr Kovačević je podsetio zašto bela topola nije dovoljno prisutna vrsta drveća kod pošumljavanja i preporučio primenu stimulatora ožiljavanja i zbog korisnog efekta koji imaju na broj proizvedenih kvalitetnih sadnica. Podvukao je zvačaj prvih osamdeset dana pri osnivanju rasadnika topola.

U trećoj tematskoj celini, prezentacija dr Verice Vasić „Primena herbicida u šumskim rasadnicima“ je na praktičan način istakla značaj suzbijanja korova hemijskim preparatima. Podvukla je razliku između originala i generičkog preparata u efektima suzbijanja nepoželjnih biljnih vrsta. Naglasila je da se najbolji efekti postižu kada se tretman izvrši odgovarajućim preparatom na vreme, pri čemu se podjednako vodi računa o primeni doze i koncentracije.

 Dr Predrag Pap je u svojoj prezentaciji  „Zaštita topole u rasadnicima od bolesti i štetočina“, ukazao na moguće probleme kada štetni organizami u rasadnicima  prekorače „kritičan broj“. Izdvojio je uticaj preventivnih mera borbe u rasadnicima protiv insekata i biljnih bolesti kako u samom rasadniku, tako i na uspeh pošumljavanja proizvedenim sadnicama. Osim toga, skrenuo je pažnju na vreme pojave štetočina i dao preporuku za njihovo suzbijanje.

Diskusija koja je usledila na kraju, je bila konstruktivna jer je otvorila teme za postavljanje novih ogleda, koji imaju za cilj unapređenje tehnologije proizvodnje sadnica topole u rasadnicima Javnog preduzeća Vojvodinašume.