U organizaciji Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, u Vrnjačkoj Banji je 11. i 12. septembra održan peti po redu seminar za upravljače zaštićenih područja pod nazivom „Zaštićena područja i održivi razvoj“. Predstavnici JP „Vojvodinašume“ prisustvovali su ovom seminaru koji je okupio skoro sve upravljače zaštićenih područja u Srbiji. Tokom dva dana, koliko je trajao seminar, čulo se dosta konstruktivnih predloga, razmenjena su mišljenja i iskustava zasnovanih na primerima dobre prakse.

Dr Srđan Belij, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja otvorio je seminar. Ostale kolege iz ministarstva predstavile su prisutnima koncept nacrta zakona o nacionalnim parkovima i  upoznali ih sa odredbama budućeg Zakona o ribljem fondu, kao i novinama koje oba zakona predviđaju. Pričalo se i o geoparkovima kao novom vidu zaštite i očuvanja prirodnih resursa i predstavljen je koncept  upravljanja  projektima u zaštićenim područjima i načini  finansiranja od strane Evropske unije putem IPA fondova.

Drugog dana seminara razmatrane su mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u zaštićenim područjima. Pričalo se i o potrebi saradnje i usaglašenom delovanju korisnika zaštićenih područja sa lokalnim stanovništvom i saradnji sa inspekcijskim službama. Jedna od tema bila je i implementacija Evropske konvencije o predelu u zaštićenim područjima.  U  završnom delu seminara,  pričalo se o subvencionisanju zaštićenih područja, komunikaciji upravljača  sa ministarstvom i institucijama, kao i njihovoj međusobnoj sradnji.