Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita organizovao je 17. i 18. decembra 2013. godine u Splitu, treću po redu tehničku radionicu u okviru projekta “Adriatic model forest”. Na sastanak su bili pozvani predstavnici interesnih grupa sa pilot područja u Dalmaciji na kome se planira formiranje modelne šume.

Glavni zadatak ovog sastanka bio je stvaranje osnove za izradu strateškog plana za upravljanje budućom modelnom šumom. Pri tome je korišćena metodologija Mediteranske mreže modelnih šuma koja podrazumeva uvažavanje i usvajanje stavova interesnih grupa u procesu izrade strateškog plana.

Na radionici su učestvovali predstavnici partnerskih institucija sa ovog projekta iz Hrvatske, BIH, Crne Gore, Albanije i Srbije čiji su predstavnici iz JP “Vojvodinašume” Petrovaradin i Šumarskog instituta iz Beograda. Stečena iskustva tokom ovog susreta partneri će moći da primene u okviru sopstvenih pilot područja za modelnu šumu. Pored svega navedenog prezentovan drugi broj Adriatic Model Forest Newsletter-a, i održan kratak kurs o pisanju novinarskih članaka.