Povodom 60 godina postojanja i rada Društva za zaštitu bilja Srbije, u periodu od 24. do 28. novembra 2014. godine, na Zlatiboru je organizovan VII Kongres o zaštiti bilja, na kome su prisustvovali i predstavnici JP „Vojvodinašume“.

Pod motom „Integralna zaštita bilja – naučno-utemeljen korak napred prema održivoj poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi“, Kongres je imao za cilj da omogući prezentaciju najnovijih saznanja u oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, kao i da doprinese unapređivanju i popularizaciji međunarodne saradnje.

Svoje naučne radove su pored stručnjaka iz Srbije i regiona, prezentovali i predstavnici dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu (IOBC): Istočne Paleoarktičke sekcije (EPRS) i Zapadne Paleoarktičke sekcije (WPRS). Prezentacije su bile svrstane u 8 tematskih celina, od kojih su za Vojvodinašume bili interesantni referati koji su se odnosili na:

– integralnu zaštitu u šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi;
– integralnu zaštita cveća, ukrasnog drveća i žbunja;
– integralnu zaštitu uskladištenih proizvoda;
– štetne organizme u poljoprivredi i šumarstvu;
– biopesticide, korisne organizme i organsku proizvodnju,

kao i radionica pod nazivom „Karantin i štetne invazivne vrste – potencijalne štete za poljoprivredu, šumarstvo i pejzažnu arhitekturu“.