Međunarodna finalna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta, održana je 12.06.2019. god u Novom Sadu. Konferencija je okupila preko 100 učesnika iz 9 država na kojoj je predstavljen dvogodišnji rad 17 partnerskih institucija na očuvanju stanišnih koridora duž Dunava.

Javnom preduzeću „Vojvodinašume“, kao partneru na projektu, pripala je čast i zadovoljstvo da bude ne samo domaćin ove međunarodne finalne konferencije, nego i da ima lidersku ulogu u okviru radnog paketa koji se odnosio na dunavske šumske koridore.

Otvarajući konferenciju direktorka Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač istakla je da prateći evropske trendove i inicijative JP “Vojvodinašume” daje svoj puni doprinos sprovođenju važnih evropskih dokumenata kao što je Dunavska strategija. Takođe, ona je istakla da je JP “Vojvodinašume” učešćem u različitim zajedničkim razvojnim projektima između partnera u državama duž dunavskog sliva naročito u segmentu zaštite životne sredine, održivom korišćenju prirodnih resursa i regionalne saradnje Dunavskog regiona dokazalo da je veoma dobro pripremljeno i za infrastrukturne projekte i da ubuduće može da aplicira i na dodatne fondove.

Brankica Tabak, podsekretar u Pokrajinskom sekreterijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine izražavajući zadovoljstvo da je u mogućnosti da vidi rezulatate jednog ovako velikog projekta, ocenila da prisustvo predstavnika svih partnerskih institucija kao i predstavnika zainteresovanih strana počev od nacionalnih naučnih institucija, preko nevladinog i vladinog sektora, potvrđuje važnost ovog projekta i napora u uspostavljanju saradnje između ključnih aktera različitih sektora u procesu očuvanja ovih koridora.

Marton Mikloš ispred Strategije Evropske Unije za Dunavski region a inače predstavnik mađarskog ministarstva za poljoprivredu, naglasio je da su glavni izazovi u obezbeđivanju ekološke povezanosti Dunava u sektorima saobraćaja, turizma  ali i samom društvu u kojem pripadamo.

U okviru DANUBEparksCONNECTED projekta ostvareni su rezultati vredni pažnje i to pre svega oni koji su vezani za divlja ostrva, zaštitu ptica od stradanja na dalekovodima, suvim staništima i šumske koridore.

Današnja konferencija je dala doprinos i stručnoj razmeni mišljenja između predstavnika relevantnih institucija kao što su EUSDR, ICPDR, Ramsarskog sekreterijata i dr.