JP ,,Vojvodinašume“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska Srbija 2007-2013 učestvuje u projektu  – Flood protection infrastructure restoration and development of cross-border system for protecting people and natural assets from floods (ForestFlow)  koji će biti realizovan tokom 2017. i 2018. godine, kroz rešenja šumarskih i vodoprivrednih preduzeća kao i naučnih instituta obe zemlje.

Prva Konferencija bila je  prilika za predstavljanje stanja i mogućih načina na koje će projekat doprineti oporavku nakon poplavnog talasa 2014. godine koji je zadesio Sremski okrug u Republici Srbiji i Vukovarsko – srijemsku županiju u Republici Hrvatskoj.

Struka sa jedne i druge strane ne poznaje granice, pogotovo kada je reč o vodi koju je teško kontrolisati na širem području a koja je zahvatila dve države istovremeno, izjavila je direktorica JP ,,Vojvodinašume“ Marta Takač osvrnuvši se na poplavni talas 2014 g.

IMG_1997JP ,,Vojvodinašume“ je tada kao i region u celini, pretrpelo velike štete na 20.000 ha. površine. Kako je istakla, stradalo je u tom momentu 150 km šumskih puteva, isto toliko zaštitne ograde, 100 ha zemljišta za uzgoj hrane za divljač, drvni sortimenti namenjeni za izvoz kao i 150.000 sadnica iz rasadnika koje nisu mogle da dočekaju novi zasad.

sl1 sl2Slična iskustva sa teškim posledicama iz 2014g. iznele su i kolege iz direkcije Hrvatskih šuma.

IMG_2032

Obnova infrastrukture za odbranu od poplava i uspostava prekograničnog sistema za zaštitu ljudi biće prioritet u projektu – ForestFlow – složili su se  Danko Kuric i Blaž Štefanek.

IMG_2036

Konstantna borba sa vremenom je obeležila to vreme kada su se spašavali životi i imovina istakao je  Robert Oreški, predstavljajući „Aktivnosti Hrvatskih voda u projektu ForestFlow“ . 

U okviru IPA projekta  ForestFlow   planiranih aktivnosti u narednom periodu radiće se na obnovi objekata oštećenih u poplavama, obezbeđivanju i razvijanju efikasnijih sistema u funkciji sprečavanja poplava u pograničnoj oblasti šumskog basena Spačva Bosut i pristupnih puteva u slučaju vanrednih situacija naglasio je Bojan Tubić, project coordinator u JP ,,Vojvodinašume“.

IMG_2046

Takođe, značajan segment projekta je i obnavljanje populacije jelenske divljači koja je nastradala tokom poplava i izgradnja propratnog sadržaja (hranilišta, pojilišta) za ponovno uvođenje divljači u područje pogođeno poplavama.

IMG_2068

Ispunjenje ciljeva projekta je predviđeno kroz saradnju Javnog preduzeća Vojvodinašume i Hrvatskih šuma, Uprave šuma Podružnice Vinkovci, uz podršku drugih učesnika – JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatskih voda, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.