U četvrtak 6. marta 2014. godine je u direkciji JP Vojvodinašume održana konferencija za novinare na temu donošenja Izmena i dopuna zakona o budžetskom sistemu kojim je ograničeno zapošljavanje sezonske radne snage u javnom sektoru. JP Vojvodinašume, čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine, ima zadatak da se bavi pošumljavanjem, negom i zaštitom šuma. Zbog ove izmene Preduzeće je suočeno sa problemom obavljanja redovnih poslova u šumama kojima gazduje.

Direktorka Marta Takač sa pomoćnicima direktora različitih sektora

Nemogućnost angažovanja sezonske radne snage bi moglo direktno da utiče na ovu, ali i narednu poslovnu godinu zbog stopiranja svih prioritetnih i redovnih aktivnosti koje su propisane planovima i programima poslovanja. Da podsetimo, radi se o lokalnom stanovništvu koje tradicionalno već decenijama radi sezonske poslove u šumarstvu i na taj način izdržava svoje porodice. Bez njih je nemoguće obaviti potrebne radove u tačno određenom vremenu koje diktira priroda.

Direktorka Marta Takač 

Direktorka Marta takač je istakla da JP Vojvodinašume nije na budžetu i da se angažovanjem sezonske radne snage ne opterećuje budžet pošto su Vojvodinašume proizvodno preduzeće, koje jedino prodajom svojih proizvoda i usluga stiče prihode potrebne za funkcionisanje preduzeća. Procenjeno je da ako se situacija ne promeni da bi Preduzeće moglo da ima prihode manje i od milijardu i po dinara, a to znači da bi i sredstva koja uplaćuje u budžet bila manja. Negativni efekti neizvršenih radova će kumulirati i dugoročno odraziti na kavlitet šuma koje i ovako predstavljaju deficitaran resurs u Vojvodini kao najobešumljenijoj regiji u Evropi sa svega 6,5 % pošumljenosti svoje teritorije.

Ovde možete pogledati izjavu direktorke Marte Takač za RTV 1: 

Ovde možete preuzeti Saopštenje za medije: