U periodu od 23. do 30. aprila 2014. godine u Pančevu i Baile Herculane u Rumuniji, u sklopu ENABO projekta organizovana je obuka za turističke vodiče u zaštićenim područjima gde je prisustvovalo sedam predstavnika JP Vojvodinašume. Obuku su kroz predavanja i interaktivan trening održala dva kvalifikovana predavača sa višegodišnjim iskustvom.

Održana su predavanja o tehničkim karakteristikama rada turističkog vodiča kao što su veštine i tehnički izazovi vođenja turističke grupe u pokretnom vozilu i u otvorenom i zatvorenom prostoru za koje je organizovana i praktična obuka. Poslednjeg dana organizovana je svečana dodela međunarodno priznatih sertifikata za sve učesnike koji su stekli znanje kroz interaktivan seminar i obuku vođenja turističke grupe u različitim uslovima.

Pohađanjem obuke predstavnici Vojvodinašuma su stekli nova znanja i veštine koje će praktično primenjivati u radu sa posetiocima u zaštićenim područjima kojima upravlja Preduzeće.