U Grčoj, u Atini je 20. i  21. 03. 2023. godine održana otvarajuća konferencija (» kick off « ) projekta CiROCCO, koji se finansira iz sredstava programa Horizon 2020.

Projekat ima nekoliko ciljeva, koji podrazumevaju instalaciju i rad na licu mesta, ekonomski povoljnih, samostalnih, elektronskih senzorskih sistema na pustinjskim i stepskim područjima i ekosistemima u Egiptu, Španiji, Kipru i Srbiji. Senzorski sistemi će prikupljati različite podatke uključujući podatke o atmosferskim prilikama, ali i podatke koje su specifične za gazdovanje šumama i podizanje novih šuma, poput vlažnosti zemljišta. Podaci će biti od značaja za naučno-istraživačku zajednicu u zemljama – učesnicama u projektu, ali i za šire evropske okvire, što će se ogledati u saradnji sa Kopernikus programom (komponenta osmatranja Zemlje ustanovljena u okviru Svemirskog programa Europske unije). CiROCCO takođe ima za cilj da ubrza usvajanje novih, razvijenih alata i usluga od strane šire zajednice kako bi se obezbedio maksimalni pozitivan uticaj na životnu sredinu. Područje u Srbiji na kome će biti postavljeni senzorski sistemi je šire područje Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara”.

Partneri u projektu su Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), National Observatory of Athens (NOA), EBOS Technologies Limited (EBOS), NETCOMPANY-INTRASOFT SA (INTRA), INOSENS Doo Novi Sad (INO), Centre For Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE), University of Cyprus (UCY), Idalion Municipality (DIMOS), Ministry of Labour and Social Insurance (MOL), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Astrocast SA (ASTRO) i Javno preduzeće Vojvodinašume, Petrovaradin (VSUME).