Dvadeset troje zaposlenih u Š.G. „Sombor“ i u direkciji JP „Vojvodinašume“ je u utorak, 11.04.2023. godine posao u kancelariji zamenilo za teren. Zajedno sa još dvadeset sedam radnika kojima je ovo svakodnevni posao, sadili su dvogodišnje sadnice hrasta lužnjaka u GJ „Zaštićene šume“.

Sadnjom “pod ašov”, zasađena je površina od ukupno 1,6 hektara, a sadni materijal je proizveden u rasadniku „Kanlija pesak“.

Pravilan izbor vrste drveća odlučujući je za uspeh pošumljavanja i kasniji razvoj i stabilnost sastojine. Vodi se računa o tome da sadni materijal bude odgovarajući i u skladu sa uslovima sredine. Zbog staništa koje mu više pogoduje, ovoga puta je izbor pao na hrast lužnjak koji karakteriše veoma dug životni vek, pa će se uređivanjem, negom i zaštitom novoosnovane kulture baviti bar još tri generacije šumarskih stručnjaka.