Završna konferencija projekta „Obnova infrastrukture za odbranu od poplava i uspostavljanje prekograničnog sistema za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava“ (ForestFlow), u okviru koga je JP „Vojvodinašume“ vodeći partner za srpsku stranu, održana je u Vinkovcima, 29. maja 2018. godine.

Projekat ForestFlow finansiran je iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period 2007 – 2013. godine. Vodeći partner celog projekta bile su Hrvatske šume, UŠP Vinkovci, a ostali partneri su: JVP „Vode Vojvodine“,  Hrvatske vode, d.o.o., Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Projekat je započet 13. avgusta 2016. godine, i trajaće do 12. avgusta 2018. godine,  do kada je planirano da budu gotove sve planirane aktivnosti. Projektna ideja nastala je nakon poplava koje su se dogodile u Srbiji i Hrvatskoj, u maju 2014. godine. Budući da prirodni vodotoci i postojeći odvodni sistemi nisu mogli preneti višak vode, posledice obilnih kiša bile su razorne, i kao takve imale su negativan uticaj na privredu, životnu sredinu i život ljudi u poplavljenom području.

Sredstva koja su dobijena u okviru projekta,  utrošena su za obnovu objekata oštećenih u poplavama, osiguranje i razvijanje efikasnih sistema zaštite od poplava u pograničnom području bosutskog i spačvanskog basena, kao i za uređenje pristupnih puteva u slučaju kriznih situacija.

Od ostvarenih rezultata projekta na području Bosutskih šuma, potrebno je spomenuti da je izvršena rekonstrukcija 4 km pristupnog puta i sanirano oko 16 km kanalske mreže. Na reci Bosut je postavljena automatska vodomerna stanica koja omogućava prikupljanje podataka o visini reke. Prikupljeni podaci posebno su korisni za kontrolu i koordinisanje interventnih aktivnosti u slučaju poplava. Osim toga, sprovedena je i obnova stacionažnih belega na savskom nasipu u oba pogranična područja. U Srbiji su postavljene 162 oznake, po jedna na svakih pola kilometra.

Posebno značajan segment projekta bilo je i obnavljanje populacije jelenske divljači koja je nastradala za vreme poplava, kao i uspostavljanje monitoringa jedinki putem telemetrijskih ogrlica sa GPS uređajem. Krdo od 34 grla jelenske divljači, od čega 24 košute i 10 jelena, starosti od tri do pet godina, uvezeno je iz Rumunije u Bosutske šume, iz uzgajališta u Istočnim Karpatima koje je poznato upravo po najlepšim i najkvalitetnijim jelenima.

Neophodno je istaći i da su tokom trajanja projekta sprovedene zajedničke akcije poput uspostavljanja interventnih timova i akcionih planova, kao i pokazne vežbe u svrhu efikasnije odbrane od poplava, a realizovana je i edukacija najmlađih u šest osnovnih škola i dve srednje šumarske škole s obe strane granice. U vreme poplava 2014. godine, nije bilo protokola komunikacije između organizacija nadležnih za zaštitu od poplava u obe države. Zbog toga je izuzetan značaj projekta i u aktivnostima na uspostavljanju prekograničnog sistema prevencije od poplava i prekograničnog partnerstva u upravljanju zaštitom od poplava.

Uspešno realizovan projekat predstavlja dobru osnovu za nastavak saradnje između partnerskih organizacija i nakon završetka projekta.