Sprovođenje projekata DANUBEparksCONNECTED i coopMDD tokom novembra meseca donelo je dosta zanimljivih aktivnosti. Naime, oba projekta su održala radionice za prethodno definisane projektne aktivnosti ali i šire oblasti delovanja.

Radionica u Ruse u Bugarskoj (14-16.11.2017) je prvog dana obuhvatila sagledavanje implementacije prve godine projekta (First Year Review) od strane Zajedničkog tehničkog sekreterijata/JTS. Sagledavanje implementacije prve godine projekta je bio deo ekspertske radionice e ekološkoj povezanosti čiji je domaćin ovog puta bio bugarski projektni partner, Park Prirode „Rusenski Lom“. Ekspertska radionica je ovog puta u najvećem delu bila fokusirana na radni paket koji vodi JP „Vojvodinašume“. Projektnim partnerima su predstavljene mape koje predstavljaju pojedine indikatore za kreiranje šumskih koridora. Takođe, NP Donau Auen kao vodeći partner je predstavio i glavne dosadašnje rezultata rada u okviru ostalih radnih paketa.

Poslednji deo okupljanja partnera u Ruse je bio osvećen održavanju godišnje skupštine Asocijacije „Danubeparks“, gde je predstavnik JP „Vojvodinašume“ Radmila Šakić Peurača izabrana za člana Upravnog odbora Asocijacije.

Projekat coopMDD je u okviru internog projektnog sastanka u Velikoj Polani u Sloveniji (20-22.11.2017) doneo je intenzivni rad na daljem razvoju prekograničnog programa upravljanja i oblikovanju ciljeva za sve resorne sektore (upravljanje vodama, šumarstvo, lovstvo, zaštita prirode i dr.) ali na daljoj razradi dokumenta o zajedničkim elementima River’ scools (škole na reci) i didaktičkom okviru. Velika Polana kao mala opština je predstavila sve svoje potencijale i dobar primer uvezivanja prirodnih vrednosti i njihove koristi za širu zajednicu.