JP “Vojvodinašume“ gazduje na 17 lovišta posebne namene, kojih je ukupno na površini od 109.824 ha.  Matični fond  jelenske divljači je  3.396 jedinki. Gazduje se  jelenskom divljači u 7 lovišta, na lovno produktivnoj površini od 60.396 ha, od čega je 23.451 ha u ograđenim lovištima i ograđenim delovima lovišta, i u otvorenim lovištima gazdujemo na površini od  36.451 ha.

U periodu „rike“ od 28.08. – 30.09.2018.godine, realizovan je odstrel od 108 trofejnih jelena.

                              ODSTREL TROFEJNIH JELENA-SEPTEMBAR 2018
     Lovišta       Zlato        Srebro        Bronza    Do medalje
1.Kozara           6             14             17            11
2.Apatinski rit           1               4               3              1
3.Plavna           0               1               0              1
4.Bosutske š.           0               1               4              6
5.Kućine           1               0               1              4
6.Karakuša           1               2               0              1
7.Deliblatska p.           1               3               7             16
   Ukupno:          10              25              32             40

 

Struktura odstrela u ukupnom odstrelu učešće trofeja u medalji je 64 % , i to sledeće strukture 10 trofeja jelena u zlatu, 25 srebrnih, 32 bronzanih i do medalje je odstreljeno 40 jedinki jelena. Najjači odstreljni jelen  imao je trofej od  225,54  CIC poena u lovištu “Kozara“.

 Najveći broj gostiju  bio je  iz Nemačke, Austrije, zatim iz Francuske, Italije i manji broj domaćih lovaca. Odstrel trofejnih jelena u periodu „rike“  bio je  jedan od najuspešnijih od osnivanja JP “Vojvodinašume“.