JP “Vojvodinašume“ gazduje  lovištima posebne namene, kojih ukupno ima  – 17 –  i to  na površini od 109.824 ha.  Matični fond  jelenske divljači broji  3.477 jedinki. Gazduje se  jelenskom divljači u 7 lovišta, na lovno produktivnoj površini od 60.396 ha, od čega je 23.451 ha u ograđenim lovištima i ograđenim delovima lovišta a otvorenim lovištima gazdujemo na površini od  36.451 ha.

0f1a7757

U periodu „rike“ od 28.08.-30.09.2016.godine, realizovan je odstrel od 107 trofejnih jelena.

                              ODSTREL TROFEJNIH JELENA-SEPTEMBAR 2016
     Lovišta       Zlato        Srebro        Bronza    Do medalje
1.Kozara           2             14             18            19
2.Apatinski rit           2               5               2              0
3.Plavna           1               0               0              0
4.Bosutske š.           1               2               3              6
5.Kućine           0               1               2              1
6.Karakuša           1               0               0              0
7.Deliblatska p.           0               3               8             15
   Ukupno:           7              26              33             41

Struktura odstrela je 62 %  trofeja u medalji, i to 7 trofeja u zlatu, 26 srebrnih, 33 bronzanih i do medalje je odstreljen 41 jelen.

0f1a3524_resize

Najjači odstreljni jelen  imao je trofej od  232,54  CIC poena u lovištu “Kozara“.

img_3173

 Najveći broj gostiju  bio je  iz Nemačke, Austrije, zatim iz Francuske, Holandije, Italije i manji broj domaćih lovaca. Odstrel trofejnih jelena u periodu „rike“  bio je  jedan od najuspešnijih od osnivanja JP “Vojvodinašume“