U lovačkoj kući Plavna održan je okrugli sto sa temom: „Gustina sadnje i dužina ophodnje u plantažama topola“. Na okruglom stolu je učestvovalo 36 šumarskih stručnjaka i specijalista Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, Instituta za nizijsko šumarsto i šivotnu sredinu, Šumarskog fakulteta, Uprave za šume i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na okruglom stolu su izneta četiri sledeća uvodna izlaganja:(1) Stvaranje klonova topola i njihovo uvođenje u proizvodnju (Dr  Saša Orlović), (2) Značaj zemljišta za izbor gustine sadnje i dužinu ophodnje (Dr Petar Ivanišević), (3) Uticaj gustine zasada na efekte gajenja topola (Dr Savo Rončević) i (4)  Orjentacioni podaci o proizvedenoj drvnoj zapremini i sortimentnoj strukturiglavnih seča u zasadima topola (Gojko Janjatović, dipl. inž.).