Okrugli sto posvećen Subotičkim šumama „Ko to tamo seče“ održan je 05. 10. 2021. godine u Infostud habu Subotica u organizaciji portala subotičke.rs (https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021//10/OKRUGLI_STO_KO_TO_TAMO_SECE.mp4).

Ispred JP “Vojvodinašume” na ovom skupu koji je više ličio na tribinu, a ne na okrugli sto govorio je dr Marko Marinković, izvršni direktor sektora za šumarstvo, ekologiju i razvoj, a ispred CEKOR-a Nataša Đereg i Zvezdan Kalmar, dok je moderator bio Branko Žujović sa portala subotičke.rs.

U okviru svog izlaganja, između ostalog, dr Marko Marinković je objasnio prisutnima poziciju i rezultate rada JP “Vojvodinašume” kako u okviru naše zemlje, tako i šire u regionu i Evropi sa iznetim egzaktnim podacima o gotovo svim najvažnijim aktivnostima preduzeća. Isto tako, osvrnuo se i na konkretnu situaciju u gazdinskoj jedinici “Subotičke šume”, gde je objasnio metodologiju i način rada kod obnove šuma različitih vrsta drveća koje su prisutne na ovom prostoru i istakao činjenicu da je površina šuma u ovoj gazdinskoj jedinici u poslednjih 20 godina povećana za 459,61 ha. Nakon izlaganja, dao je i odgovore građanima, odnosno prisutnim učesnicima iz publike na sva postavljena pitanja.

Na okruglom stolu su definisana četiri zaključka:

  • Zainteresovani građani Subotice, zajedno sa predstavnicima JP “Vojvodinašume”, treba da obiđu narednih dana delove šumskih sastojina (odeljenja i odseke) na kojima su radovi na obnovi šuma u toku, kao i one na kojima je obnova već sprovedena;
  • Predstavnici subotičke IT zajednice su istakli da značajne informacije o Subotičkim šumama treba budu postavljene onlajn i lako dostupne;
  • Građani su izrazili spremnost da učestvuju u pošumljavanju;
  • Izražena je volja građana da se podnese inicijativa za podizanje režima zaštite šuma.

U skladu sa zaključcima, JP “Vojvodinašume” će i u narednom periodu nastaviti sa svim zakonski definisanim aktivnostima u vezi Subotičkih šuma u korist, kako građana, svih zainteresovanih strana i interesnih grupa Subotice, tako i JP “Vojvodinašume”, odnosno samih Subotičkih šuma, kako je to i do sada radilo.