U proleće 2021. godine, Opštini Kikinda donirali smo 600 sadnica, a predstavnici lokalne samouprave su se pobrinuli da obezbede slobodno zemljište na kojem će one biti zasađene.

Dobra volja, motivisani partneri, slobodan odgovarajući prostor, zdrav sadni materijal, plus vredne ruke koje su zasadile odabrane sadnice, bila je formula uspešno izvršene akcije « Zasadi drvo » u kojoj JP « Vojvodinašume » već tradicionalno učestvuje. Samo tokom prethodne sezone, od strane Preduzeća je donirano 10.300 komada sadnica koje su uslove za svoj dalji rast našle širom Vojvodine. Možemo reći da smo na ovaj način posredno pošumili oko 280 hektara površine zemljišta u i oko naselja, čime će znatno biti unapređen kvalitet vazduha, a krajolik dobiti novu i bogatiju estetsku komponentu. Negde je to bio drvored, negde vetrozaštitni pojas, a u Nakovu jedna lepa, kompaktna parcela koja ima velike šanse da postane prava mala zelena oaza. Sadašnji izgled mladih stabala, sudeći po zdravim krošnjama koje se lepo razvijaju, obećava da će ovde svoje mesto za igru, druženje i odmor, rado potražiti deca, ali i njihovi roditelji. Svega nekoliko sadnica se osušilo i njih na jesen treba zameniti vitalnim sadnicama iste starosti.

Novozasađene sadnice javora (mart 2021.)                          Mladi zasad u 2.vegetaciji (jun 2022.)