Ranko Sarić je zaposlen u ŠG „Banat“ – Pančevo na poziciji samostalni referent za gajenje i zaštitu šuma mekih lišćara, ali se pored redovih aktivnosti u preduzeću poslednjih sedam godina u slobodno vreme bavi i podizanjem drvoreda i poljozaštitnih pojaseva na području Opštine Opovo. Na osnovu inicijative i ličnog zalaganja, Ranko je svoj prvi drvored hrasta lužnjaka podigao u neposrednoj blizini Sportsko rekreativnog  centra Opovo, a do kraja proleća 2022. godine, zasnovao ih je u ukupnoj dužini od 5 km, na lokacijama: početak ulice Stanka Tomića, staza prema Barandi i put prema Debeljači. Pored ove plemenite vrste tvrdih lišćara koju je podigao iz semena, kolega Sarić je proizveo sadnice domaće crne topole čije poreklo je sa područja Deliblatske peščare, i zasadio ih pored puta za Sefkerin, Debeljaču, kod mosta u Opovu i pored Sportsko rekreativnog centra, na pravcu dugom 2 km. Radi raznovrsnosti, na stazi za Barandu, i pored Sportsko rekreativnog centra Opovo, u dužini od 1,5 km je zasadio i sadnice klena, bagrema, javora i poljskog jasena. Ovo je bio razlog da mu je ispred Opštine Opovo dodeljena Majska nagrada za doprinos u ekološkom aktivizmu i unapređenju lokalnog biodiverziteta.

U ubeđenju da delo na najbolji način promoviše ideju o značaju šuma za zdrav život ljudi, a da sa tim u vezi svako zasađeno stablo ima neprocenjiv značaj – posebno u blizini naselja, pored puteva i poljoprivrednih parcela, Ranko Sarić nema nameru da se zaustavi.

RANKO SARIĆ  dok. film  LINK   https://www.youtube.com/watch?v=HYEuteoOk8M