Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sombor“- Sombor organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Osim zaposlenih u ŠG „Sombor“, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao i jedan diplomirani inženjer šumarstva koji nije zaposlen u JP „Vojvodinašume“.

Ispit je održan u dva dana, i to 16.04.2019. i 17.04.2019. godine, a sastojao se od terenskog i usmenog dela. Terenski deo stručnog ispita održan je u ŠU „Bački Monoštor“ i ŠU „Apatin“ i to u konkretnim sastojinskim prilikama na području gazdinskih jedinica „Monoštorske šume“ i „Zaštićene šume“. Na terenskom delu ispita kandidati su demonstrirali znanja iz oblasti doznake stabala za seču, procene sortimentne strukture, određivanja intenziteta seče kod proreda i slično. Usmeni deo ispita održan u prostorijama šumske uprave.

Ispit je održan u organizaciji Komore inženjera šumarstva Srbije. Kao i do sada, stručni ispit se polagao pred posebnom komisijom sastavljenom od tri člana odabranih iz redova Stručnog odbora Komore inženjera šumarstva Srbije.

Tokom maja 2019. godine  biće organizovan stručni ispit u ŠG „Novi Sad“ nakon čega će većina diplomiranih inženjera šumarstva zaposlenih u JP „Vojvodinašume“ posedovati licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.