Na našim prostorima hrastove grane su tradicionalno simbol Badnjeg dana i Božića. “Zbog snage, visine i dugovečnosti, hrastovo drvo ima važno mesto u mnogim mitologijama: stari Grci smatrali su ga svetim drvetom vrhovnog boga Zevsa, a kod starih Slovena bio je posvećen vrhovnom bogu Perunu. Druidi su ga smatrali „drvetom mudrosti“ tako da su važna plemenska okupljanja obavljana pod hrastovim krošnjama. Kako kod pojedinih vrsta čak i osušeni listovi ostaju čvrsto na granama, hrast je u mnogim kulturama bio simbol borbe i pobede”.

Da se sačuvaju običaji i unošenje Badnjaka u dom ne bude povezano sa trajnom štetom u mladim hrastovim sastojinama, pobrinuli su se zaposleni u šumskim upravama JP “Vojvodinašume”, tako što su organizovali pripremu Badnjaka i dodeljuju ih zainteresovanim licima. Orezivanjem grana hrasta lužnjaka, obezbeđen je dovoljan broj Badnjaka za sve građane koji se obrate našim kolegama na terenu. Na ovaj način, sačuvaćemo mlada stabla od bespravne seče, a lepa tradicija će nastaviti da živi i seća na stara vremena.