Tokom trajanja migrantske krize kroz lovište posebne namene “Subotičke šume“ kojim gazduje JP “Vojvodinašume“, u periodu 2015.-2022. godine prošao je veliki broj migranata. To je lovište koje je u prethodnom periodu široj lovačkoj javnosti bilo poznato po visokotrofejnim jedinkama jelena lopatara i muflona.

Ograđeni deo lovišta “Subotičke šume“ u kome se nalazio matični fond dve glavne gajene vrste, muflona i jelena lopatara bio je izložen svakodnevnim uznemiravanjem, sečenjem ograde i neovlašćenim ulaskom i prolaskom migranata iz Sirije, Avganistana, Pakistana. Brojno stanje muflona i jelena lopatara pre početka migrantske krize bilo je oko 120 jedinki muflona i 100 jedinki jelena lopatara.

Zbog kontinuiranog uznemiravanja matičnih fondova muflona i jelena lopatara od strane migranata,  došlo je do izlaska iz ograđenog dela lovišta određenog broja jedinki jelena lopatara i muflona.

Iako je i dalje primetno prisustvo migranata u lovištu “Subotičke šume“, kao korisnik lovišta  bili smo dužni da u skladu sa važećim planskim dokumetima imamo optimalno brojno stanje matičnih fondova muflona i jelena lopatara.

Iz tog razloga smo realizovali uvoz genetski selekcionisanih jedinki muflona. U februaru 2020. godine, realizovano je naseljavanje prve grupe od 60 jedinki muflona uveženih iz Češke republike. Naseljene  jedinke su se dobro prilagodile novom staništu u lovištu “Subotičke šume“ i počela je njihova reprodukcija koju smo pažljivo pratili tokom 2021. i 2022. godine.

Da bi dodatno unapredili genetsku strukturu i trofejni potencijal unetih jedinki, opredelili smo se da početkom 2023. godine uvezemo dodatni kontigent muflona, ovaj put iz područja Niskih Karpata iz Slovačke.

Navedene mere unošenja nove populacije muflona  donele su izvanredne rezultate. Danas, matični fond muflona u lovištu “Subotičke šume“ iznosi više od 140 jedinki. Zadovoljstvo mi je da mogu da najavim, da od 2024. godine u lovištu“Subotičke šume“ ponovo počinje komercijalni odstrel čuvenih „muflona sa peska“.

Unos jedinki obe vrste, matični fondovi jelena lopatara (Dama dama) i muflona (Ovis areas musimon) su obnovljeni i vraćeni na nivo 2015. godine, tj. na period pre migrantske krize.

Druga značajna vrsta kojom se gazduje u lovištu “Subotičke šume“, a koja je takođe pretrpela velike štete i posledice migrantske krize jesu jeleni lopatari. Oni su druga glavna gajena vrsta u lovištu “Subotičke šume“ u kome postoje izvanredni stanišni uslovi za gajenje prve vrste. Brojno stanje jelena lopatara  pre početka migrantske krize  bilo je oko 100 jedinki.

U cilju unapređenja gazdovanja populacijom jelena lopatara i oporavka brojnog stanja matičnog fonda, realizovali smo unošenje 30 novih jedinki iz dalekih populacija područja Moravske. Ovom gazdinskom merom u realativno kratkom vremenskom periodu populacija jelena lopatara se potpuno biološki oporavila, genetski unapredila i vratilo se brojno stanje na optimalno stanje od 100 jedinki  koliko je bilo pre početka migrantske krize.

Unos jedinki obe vrste, matični fondovi jelena lopatara (Dama dama L.) i muflona (Ovis areas musimon L.) su obnovljeni i vraćeni na nivo 2015. godine, tj. na period pre migrantske krize.

Osim štete na matičnim fondovima glavnih lovnih vrsta muflonu i jelenu lopataru, velike štete su zabeležene na lovno-tehničkim objektima, a naročito na spoljnoj žičanoj ogradi ograđenog dela lovišta. Ukupna površina ograđenog dela lovišta bila je 517 ha i dužina spoljne ograde je iznosila 9,7 km. Danas, i pored mnogobrojnih teškoća, povećali smo ograđeni deo lovišta za 247 ha i danas iznosi 764 ha. Urađeno je novih 5 km spoljne ograde i rekonstruisano 4 km.  Preostalo je još naredne godine da se rekonstruiše 2 km spoljne ograde, čime bi kompletna spoljna ograda bila ponovo funkcionalna. Urađeni su i unutrašnji uzgojni i izlovni separati za muflone od 80,4 ha i za divlje svinje 30,5 ha.

Ukupno je za nabavku iz uvoza matičnog fonda uloženo u periodu 2020.-2023. godine oko 100.000 eura i za rekonstrukciju postojeće i izgradnju novih ograda oko 20.000.000 din.

Sredstva za nabavku novih fondova divljači i obnovu ograde i lovno tehničkih objekata su dobijena delom preko konkursa Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine i delom su sopstvena sredstva JP“Vojvodinašume“.

I u budućnosti nastavljamo sa razvojnim projektima u lovištu “Subotičke šume“. U 2024. i 2025. godini biće započeta i završena izgradnja uzgajališta divljači “Hrastovača“ (mufloni) i „Makova 7“ (jelena lopatara)  za potrebe uzgoja, selekcionisanja i prodaje žive divljači drugim korisnicima lovišta u Srbiji i u regionu. Vrednost ovih investicija će biti oko 15.000.000 din. koje će se takođe sufinansirati sredstvima iz Fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine.

Roland Kokai direktor JP,,Vojvodinašume“ o gazdovanju divljači u Subotičkoj peščari izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/3v5nOvGiC2M

Roland Kokai direktor JP,,Vojvodinašume“ o gazdovanju divljači u Subotičkoj peščari izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/Ft-b9kLCRqI

Divljač u Subotičkoj peščari  dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/ZoW4REy6kg8