Novopokrenuti projekat DANUBEparksCONNECTED koji je sa sprovođenjem započeo 01.01.2017., promovisan je kroz otvarajuću konferenciju u Ingolštatu (Nemačka) 21. i 22. februara 2017 godine. Preko 100 učesnika iz 11 zemalja je učestvovalo na prvoj zvaničnoj promociji ovog projekta.

2  Uvodne govore su održali gradonačelnik Ingolštata Christian Lösel, predsednik Danubeparks asocijacije Carl Manzano, kao i predstavnici EUSDR Florian Ballnus i Veronika Sikova i predstavnik DTP Zajedničkog sekreterijata Gusztáv Csomor. Aktivno učešće predstavnika JP „Vojvodinašume“ je apostrofirano u intervju sesiji gde je naglašen značaj poplavnih šuma.

4

DANUBEparksCONNECTED projekat okuplja 15 partnera i 9 pridruženih partnera iz skoro svih dunavskih zemalja. Projekat se sufinansira sredstvima Evropske Unije i to kroz Interreg Danube Transnational Programme. Ukupna vrednost projekta je više od 3 miliona evra. Glavni cilj projekta je proširenje već postojeće Danubeparks mreže van granica zaštićenih područja i razvijanje Dunavskog stanišnog koridora. U naredne 2,5 godine sprovešće se strateške, ali i pilot aktivnosti. Radne pakete zastupaju različiti parneri. Glavne teme koje su obrađivane u okviru otvarajuće konferencije su tvz. slobodno nebo i divlja ostrva. 1

Radni paket „slobodno nebo“ osigurava slobodne migratorne rute duž Dunava. U okviru konferencije, predstavljeni su koncepti markiranja, tj. označavanja dalekovoda sa dronovima kako bi se sprečili strujni udari od kojih ptice često stradaju.

Međusektorski radni paket o divljim ostrvima praktično štiti ostrva na Dunavu koja su stanište za različite vrste, ali i mesto netaknute rečne dinamike. Svaki partner će nominovati po jedno ostrvo na teritoriji koju pokriva, a ta ostrva će u budućnosti biti izuzeta od svih intervencija i praktično namenjena zaštiti prirode. 3

Okosnica projekta je svakako međusektorska saradnja. Na konferenciji su sem projektnih partnera bili i predstavnici energetskog sektora, sektora upravljanja vodama, NVO, lokalni političari i javnost.