U utorak, 20. aprila 2010. godine, u Specijalnom rezervatu prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” otvoren je Ekološko-edukativni centar.

Otvaranje ovog ekološko-edukativnog centra u SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit” je samo jedna od tema kojima se kroz zajedničke napore Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Srbije i JP “Vojvodinašume” kao upravljač ovog rezervata, teži promovisati i dati doprinos aktivnostima na zaštiti i popularizaciji ovog područja u 2010. godini koja je proglašena za Međunarodnu godinu biodiverziteta.

Postavljeni ekološko-edukativni centar i osmatračnica  služiće za okupljanje manjih grupa posetilaca koji će moći, odatle,  da posmatraju ptice. Cilj postavke objekta jeste i vaspitno-obrazovni jer će omogućiti organizovan  dolazak školske dece, gde bi im se održavala škola u prirodi i upoznavanje sa prirodnim vrednostima rezervata.

Zaštićeno područje, SRP „Koviljsko-Petrovaradinski rit“ odavno je poznato po bogatstvu i atraktivnosti prirode. Sprovođenje ovakvih projekata (izgradnja ekološko-edukativnih sadržaja) doprinosi da sagledavanje njegovih vrednosti dobija novu dimenziju.