Svake godine, austrijski Nacionalni park Donauauen (www.donauauen.at), prilikom svoje prezentacije brojnim posetiocima, stavlja naglasak na predstavljanje jedne podunavske zemlje u svom centru za posetioce, koji se nalazi u srednjevekovnom zamku u mestu Orth and der Donau, udaljenom tridesetak kilometara od Beča. Cilj ovakvih prezentacija je učvršćivanje saradnje između partnera u zaštiti nizijskih poplavnih područja duž Dunava.

Godina 2009. je izabrana za “Godinu Srbije”. Nacionalni park Donauauen je tim povodom sa JP “Vojvodinašume”, koje je upravljač naših najvećih zaštićenih poplavnih područja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije sa kojim sarađuje, organizovao otvaranje ove manifestacije 17. aprila 2009. god. Izložba “Priroda, kultura i tradicija Vojvodine” otvorena je u reprezentativnom prostoru u tornju ovog velelepnog zamka, dva dana pre zvaničnog početka turističke sezone u Nacionalnom parku i biće jedna od glavnih ovogodišnjih atrakcija ovog regiona. Izložbu su otvorili: dr Stephan Pernkopf – ministar zaštite životne sredine pokrajine Donja Austrija, Carl Manzano – direktor Nacionalnog parka, Johann Mayor – gradonačelnik Ortha i dr Nenad Stavretović – direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Izložba predstavlja Podunavlje u Srbiji preko jednog od naših najreprezentativnijih ritskih područja, Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”. Ono je predstavljeno veoma upečatljivim fotografijama pejzaža raskošnog biodiverziteta, čiji su autori Jaroslav Pap, Jovan Lakatoš, Vladimir Dobretić, Biljana Panjković, Boris Erg i Silard Kovač, kao i sasvim inovativnim transparentnim banerima, koji su ostavili posebno upečatljiv utisak na posetioce. Osim predstavljanja prirode, dočaran je i tradicionalni životni stil stanovnika Bačkog Monoštora.
Izložba je otvorena do 6. septembra kada se zatvara i turistička sezona. Samo zatvaranje predstavlja manifestaciju na kojoj će kulturna baština u Srbiji biti predstavljena specifičnim kulinarskim specijalitetima, proizvodima tradicionalnih majstora ručnog rada i muzičkim grupama koje će izvoditi narodne pesme i igre sa naših prostora.