Javno preduzeće “Vojvodinašume“, Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ otvorilo je 06. 02. 2009. godine novu zgradu Šumske uprave u Moroviću i Radne jedinice mehanizacije, sa površinom poslovnog prostora od 800m2.

Poslovnu zgradu Šumske uprave „Morović“ su otvorili potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine Ištvan Pastor i direktor Javnog preduzeća Marta Takač.

Potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine Ištvan Pastor otvara poslovne prostorije Šumske uprave „Morović“ 

Poslovna zgrada Šumske uprave „Morović“