Državni sekretar Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, Dr Miladin Avramov, je zvanično otvorio Edukativni centra „Čardak“ u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska peščara“, u petak 26. novembra 2010. godine. Na prigodnoj svečanosti o značaju i funkciji Centra govorili su Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Dr Slobodan Puzović i direktor Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač, uz pozdravnu reč direktora Šumskog gazdinstva „Banat“, Aleksandra Obradovića.

Namena Edukativnog centra „Čardak“ je da kroz prezentaciju SRP „ Deliblatska peščara“ i organizovanu edukaciju o principima  održivog gazdovanja, nadzoru i upravljanju, poveća svest korisnika područja, ka neminovnosti zaštiti prirode, a time približi Rezervat standardima evropske unije. Najveća evropska kontinentalna peščara, nastala tokom ledenog doba, poslednja oaza peščarskih, stepskih, šumskih, močvarnih i vodenih ekosistema koji su nekada dominirali panonskom nizijom, danas Specijalni rezervat prirode „ Deliblatska peščara“ površine 360 km2,  jedan je od najvažnijih centara biološke raznovrsnosti u Evropi. Vekovni uticaj čoveka, a naročito  poslednjih 200 godina intenzivnih radova u šumarstvu Banata, uz očuvane tradicionalne delatnosti, odlikuju područje i predstavljaju privlačno  turističko odredište.

Kapacitet Edukativnog centra „Čardak“  u SRP „ Deliblatska peščara“ čine:Tri kuće ukupne površine 320 m2. U prizemlju se nalaze: prijemna kancelarija, dve sale  (50 i 30 mesta, wc, cg),  kuhinja i dve dvokrevetne sobe, a u potkrovlju  tri dvokrevetne i tri trokrevtne sobe ( t/wc, cg). Podrum je opremljen sa 6 mesta . U dvorištu površine 38 ari izgradiće se dve nadstrešnice kapaciteta 100 mesta i osnovati botanička bašta sa otvorenom muzejskom postavkom.

Osnivanje multifunkcionalnog Edukativnog centra, okruženog obeleženim stazama koje su opremljene informativnim tablama, odmorištima i osmatračnicama, omogućuje upotpunjen  boravak u prirodi prvenstveno đacima, studentima i stručnjacima bioloških nauka. Centar postaje odredište ekskurzija, mesto radionica, istraživačkih kampova i sastanaka naučnika istraživača Peščare. Ovde će se moći dobiti informacije i potražiti pomoć, uzeti  propagandni materijal, kupiti autentični suveniri i pripremati lokalni i međunarodni projekti.

Centar se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode „ Deliblatska peščara“ kraj asfaltnog  puta, 4 km udaljen od sela Deliblato, a 16 km od Kovina. ( 75 km od Beograda i 180 km od Novog Sada).Upravljač Centra i Rezervata  je JP »Vojvodinašume«, ŠG »Banat«, Pančevo.