U okviru projekta  coopMDD (Transboundary Management Programme for planned 5-country Biosphere Reserve „Mura-Drava-Danube“) koji se finansira iz EU fondova, sufinansira iz sredstava Pokrajinskog sekreterijata za finansije, u kojem je JP „Vojvodinašume“ projektni partner, sprovedene su aktivnosti na uspostavljanju Škole na reci „Karapandža“ u SRP „Gornje Podunavlje“.

JP „Vojvodinašume“ je tokom sprovođenja projekta coopMDD primenio koncept RIVER’SC(H)OOLs odnosno koncept Škola na reci koji je kreiran kao zajednička ideja svih projektnih partnera. Koncept Škola na reci predstavlja jedinstven i inovativni koncept koji je postao model prekograničnog obrazovanja u oblasti životne sredine. Koncept predstavlja sistem povezanih Škola na reci u zaštićenim područjima kao vizija budućeg razvoja rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav” prepoznatih kao područja za edukaciju i istraživanja.

To je prostor za učenje u prirodi koji omogućava učenje o prekograničnom Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, rečnom pejsažu i uslugama ekosistema koje on pruža. Svaka Škola uz reku je deo  veće prekogranične edukativne mreže kao i deo slagalice kroz koje možete naučiti više o dinamičnom rečnom koridoru Mure, Drave i Dunava.

Iz samog engleskog naziva ove vrste škole vidi se da ovaj koncept škola u prirodi teži da istu približimo najmlađima kao nešto što je u trendu ili „kul“ i što može biti dobra alternativa ovom novom „elektronskom dobu“.

JP „Vojvodinašume“ je svoju prvu Školu na reci uspostavilo u SRP „Gornje Podunavlje“ i to u Eko-centru „Karapandža“, čime simbolično i sama škola nosi naziv Škola na reci „Karapandža“. Otvaranje ove škole na reci koje se održalo 21.06.2019. godine okupilo je kako predstavnike lokalnih institucija (koji su ujedno i članovi foruma interesnih grupa) tako i predstavnike brojnih medija koji su ujedno bili na svom studijskom putovanju po Gornjem Podunavlju.

JP „Vojvodinašume“ želi da ovom školom na reci čija je tema integralno upravljanje resursima ukaže na značaj rezervata Gornjeg Podunavlja ali i rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ kao i da promoviše nove edukativne aktivnosti (neke od njih su namenjene i posetiocima sa posebnim potrebama) koji teže unapređenju i njegovom očuvanju kao i njegovo približavanje posetiocima.