Kao rezultat zajedničkog rada različitih institucija, okupljenih u cilju promocije svesti o značaju šuma i podizanja zelenih površina u urbanim delovima Vojvodine, u Subotici je u petak, 25.03.2022. godine na dve poznate lokacije zasađeno ukupno 70 sadnica mleča, ruja, crnog bora i duda. Uskoro će Park „Prozivka“ i „Dudova šuma“ biti u novom ruhu, kada olistaju krošnje novozasađenih sadnica.

U aktivnostima na sadnji sadnica u Parku « Prozivka » i u Dudovoj šumi, koje je JP « Vojvodinašume » doniralo gradu Subotici, partneri su AMG, dm drogerie markt, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, JKP « Čistoća i zelenilo » Subotica, kao i JP « Vojvodinašume“.

Zajednička želja svih institucionalnih partnera je da obogate urbano zelenilo, unaprede kvalitet života u naseljima i motivišu pojedince da se lično uključe i daju svoj doprinos kako bi životna sredina bila zdrava i čista.

Sadnice mleča, duda i ruja su proizvedene u Banatu, u rasadniku „Ečka“, dok su sadnice crnog bora rezultat rasadničke proizvodnje rasadnika „Hrastovača“. Sve sadnice osim duda, koji je opredeljen za Dudovu šumu, zasađene su u postojećem Parku „Prozivka“ i o njima će brinuti zaposleni JKP Čistoća i zelenilo – Subotica.

Interesantan je podatak da je Dudova šuma ušla u treći vek postojanja na prostoru Subotice. Nastala je još u doba francuske revolucije i dva veka bila pluća grada, izletište, sastajalište i poprište raznih događaja i pojava. Po dudovima je dobila ime, pa je jasno zašto je pri izboru sadnog materijala dud imao prednost u odnosu na druge vrste.